Bewijs zoekslag verplicht in Wob

Uitspraak Raad van State 14 oktober 2020, 201909022/1/A3, ECLI:NL:RVS:2020:2437
Dit artikel als pdf downloaden

Tussen burger en overheid bestaat een hoge mate van informatie-asymetrie: de overheid heeft – zeker in het datatijdperk – zeer veel informatie. Dat maakt automatisch Read more