Bejegeningsonderzoek door het Huis: doorkruising van de rechtspraak?

Bespreking van samenloop-problematiek

Op 1 mei 2019 maakte het Huis voor Klokkenluiders zijn eerste twee onderzoeksrapporten openbaar. Beide gingen over de vraag of de melder was benadeeld door zijn werkgever als gevolg van de melding. Over de ongegrond onderzoek Read more

Huis voor klokkenluiders, maak transparant beleid

Naar een ‘misstandenwijzer’

Dat de Wet Huis voor klokkenluiders (WHvk) en de huidige inrichting van het Huis problematisch is, is geen nieuws meer. Dat is erg, want op die manier wordt het onderzoek naar gemelde misstanden en advies aan Read more

home

Recht en Raat is het bedrijf van mr. dr. Caroline Raat.