De waarheid over informatie

Van openbaarheid van bestuur naar open overheid

In 2011 diende initiatiefnemer Peters (Tweede Kamerlid GroenLinks) het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) in. Tien jaar later is het voorstel nog steeds geen wet. Daarmee zakt Nederland steeds verder op de Read more

Voorbij responsiviteit en bureaucratisme

Normaal je werk (kunnen) doen

In de afgelopen jaren zie ik twee ontwikkelingen die zich moeilijk laten verenigen. De ene is Read more

Bewijs zoekslag verplicht in Wob

Uitspraak Raad van State 14 oktober 2020, 201909022/1/A3, ECLI:NL:RVS:2020:2437
Dit artikel als pdf downloaden

Tussen burger en overheid bestaat een hoge mate van informatie-asymetrie: de overheid heeft – zeker in het datatijdperk – zeer veel informatie. Dat maakt automatisch Read more

Wobmisbruik of niet

download dit artikel als PDF

Indicaties en contra-indicaties voor misbruik van de Wob en de AVG

Onterecht trekken van de ‘misbruikkaart’ kan in strijd zijn met de AVG

Dat misbruik van bevoegdheid als civielrechtelijk begrip ook in het bestuursrecht Read more

test

[wp_links_page display=”list” orderby=”date” img_size=”thumbnail” img_style=”border: 3px solid black; ” title_style=”text-align: left” desc=”content” description_link=”yes”]

xx

Recht en integriteit als functioneel rechtsgebied in wording

Rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd revisited

Nieuwe wetgeving, nieuwe incidenten

De Wet Huis voor klokkenluiders (WHvk) wordt binnenkort geëvalueerd, en de op 23 oktober 2019 vastgestelde Klokkenluidersrichtlijn (EU) 2019/1936 moet 17 december 2021 worden geïmplementeerd in nationale wetgeving. Beide trajecten zullen Read more

Bejegeningsonderzoek door het Huis: doorkruising van de rechtspraak?

Bespreking van samenloop-problematiek

Op 1 mei 2019 maakte het Huis voor Klokkenluiders zijn eerste twee onderzoeksrapporten openbaar. Beide gingen over de vraag of de melder was benadeeld door zijn werkgever als gevolg van de melding. Over de ongegrond onderzoek Read more

Huis voor klokkenluiders, maak transparant beleid

Naar een ‘misstandenwijzer’

Dat de Wet Huis voor klokkenluiders (WHvk) en de huidige inrichting van het Huis problematisch is, is geen nieuws meer. Dat is erg, want op die manier wordt het onderzoek naar gemelde misstanden en advies aan Read more

home

Recht en Raat is het bedrijf van mr. dr. Caroline Raat.