Wobmisbruik of niet

download dit artikel als PDF

Indicaties en contra-indicaties voor misbruik van de Wob en de AVG

Onterecht trekken van de ‘misbruikkaart’ kan in strijd zijn met de AVG

Dat misbruik van bevoegdheid als civielrechtelijk begrip ook in het bestuursrecht Read more

Recht en integriteit als functioneel rechtsgebied in wording

Rechtsstatelijkheid als organisatiedeugd revisited

Nieuwe wetgeving, nieuwe incidenten

De Wet Huis voor klokkenluiders (WHvk) wordt binnenkort geëvalueerd, en de op 23 oktober 2019 vastgestelde Klokkenluidersrichtlijn (EU) 2019/1936 moet 17 december 2021 worden geïmplementeerd in nationale wetgeving. Beide trajecten zullen Read more

Bejegeningsonderzoek door het Huis: doorkruising van de rechtspraak?

Bespreking van samenloop-problematiek

Op 1 mei 2019 maakte het Huis voor Klokkenluiders zijn eerste twee onderzoeksrapporten openbaar. Beide gingen over de vraag of de melder was benadeeld door zijn werkgever als gevolg van de melding. Over de ongegrond onderzoek Read more

Huis voor klokkenluiders, maak transparant beleid

Naar een ‘misstandenwijzer’

Dat de Wet Huis voor klokkenluiders (WHvk) en de huidige inrichting van het Huis problematisch is, is geen nieuws meer. Dat is erg, want op die manier wordt het onderzoek naar gemelde misstanden en advies aan Read more

home

Recht en Raat is het bedrijf van mr. dr. Caroline Raat.