0649 897 981 

Recht en Raat Onderzoek, Opleiding en Advies

 

home

contact

tarieven

Voorwaarden

Over Recht en Raat

Publicaties

 

 

 

 Juridische werkzaamheden voor overheden

Mr. dr. Caroline Raat heeft veel ervaring met het geven van bestuursrechtelijk advies aan overheden, onder meer op het gebied van:

 • Algemeen bestuursrecht;
 • Staatsrecht (grondrechten, gemeente- en provincierecht);
 • Juridische kwaliteitszorg;
 • Integriteitszorg;
 • Bestuursprocesrecht en klachtrecht;
 • Delegatie en mandaat;
 • Wetgevingstechniek;
 • Openbare orde en bijzondere wetten (APV, drank- en horeca, etc.);
 • Subsidierecht;
 • Wet Bibob;
 • Europees recht;
 • Inspraak en participatie;
 • Privacy en openbaarheid van bestuur.

Juridische werkzaamheden voor overheden worden deskundig, snel en zeer nauwkeurig verzorgd. Denkt u daarbij aan:

 • Opzetten van beleid op een van bovengenoemde onderwerpen;
 • Implementatie van nieuwe wetgeving;
 • Onderzoek en advies ten behoeve van bovengenoemde onderwerpen;
 • Voorbereiding van complexe besluiten;
 • Secretariaat van een bezwaar- en klachtencommissie;
 • Verweer in bezwaar, beroep en hoger beroep.

Kijk verder bij Bezwaar- en klachtafhandeling en legal outsourcing.

 

 Neem contact op met Recht en Raat