0649 897 981 

Recht en Raat Onderzoek, Opleiding en Advies

 

home

contact

tarieven

Voorwaarden

Over Recht en Raat

Publicaties

 

 

 

Juridische Kwaliteitszorg

Er zijn veel adviesbureaus die juridische kwaliteitszorg 'leveren'. Zij doen dit meestal door een steekproef te nemen uit dossiers en soms door besluitvormingsprocessen die zijn vastgelegd, door te lichten. Dit is zeker een goede basis om een algemeen beeld te krijgen van de juridische processen in uw organisatie.

Juridische kwaliteit is echter geen mechanisch begrip. Het behelst meer dan alleen het verbeteren van formele procedures. De belangrijkste dragers van die kwaliteit zijn immers uw medewerkers. Recht en Raat zet daarom een stap verder dan de meeste andere organisaties: door een gespecialiseerde en wetenschappelijke manier van interviewen komen dieperliggende aspecten van juridische kwaliteit aan het licht. Daarbij gaat het onder meer om het juridisch bewustzijn van uw medewerkers, hun - praktische - juridische kennis en de inbedding van kwaliteit in uw organisatie. Ook kunnen integriteitskwesties worden meegenomen, die immers onderdeel zijn van de kwaliteit van uw organisatie.

Mr. dr. Caroline Raat heeft een PNUT-status bij de Universiteit Twente. Zij eeft diverse publicaties op het gebied van juridische kwaliteitszorg op haar naam staan. Ook heeft zij ervaring met juridische kwaliteitszorg in de praktijk. Recht en Raat geeft een gedegen analyse van uw organisatie en uw medewerkers en adviseert u (indien nodig) hoe u de juridische kwaliteit van uw organisatie kunt bevorderen. 

 

 Neem contact op met Recht en Raat