0649 897 981 

Recht en Raat Onderzoek, Opleiding en Advies

 

home

contact

tarieven

Voorwaarden

Over Recht en Raat

Publicaties

 

 

 

Integriteitszorg

Integriteit is een belangrijke eigenschap voor uw organisatie. Toch kan het gebeuren dat er iets mis gaat. Ook is het mogelijk dat u zonder concrete aanleiding wilt weten of er integriteitsrisico's bestaan. Er zijn veel adviesbureaus die onderzoek verrichten naar integriteit. Zij kijken naar besluitvormingsprocessen en lichten dossiers en boekhoudingen. Hierdoor kunnen zij zien of in het verleden een gedragscode of een klokkenluidersregeling is nageleefd of dat uw procedures lacunes bevatten. Dit is een goede basis voor integriteitsonderzoek.

De belangrijkste dragers van integriteit zijn echter de mensen in uw organisatie. Recht en Raat zet daarom een stap verder dan de meeste andere adviesbureaus: door een gespecialiseerde en wetenschappelijke manier van interviewen komen dieperliggende aspecten van integriteit aan het licht. Daarbij gaat het onder meer om het ethisch bewustzijn van uw medewerkers de inbedding van integriteit in uw organisatie. Een gedragscode kan daarbij een sluitstuk zijn. Deze wordt in samenspraak met de organisatie opgesteld, zodat hij wordt gedragen door de medewerkers. Integriteit gaat niet alleen over fraude of ander onrechtmatig handelen, het gaat om de manier waarop mensen in organisaties met hun positie omgaan, naar elkaar en naar de omgeving. Integriteitszorg wordt op die manier een onderdeel van uw kwaliteitszorg.

Recht en Raat kan uw organisatie begeleiden als een van uw medewerkers op grond van een gedragscode of klokkenluidersregeling een melding heeft gedaan, of assisteren bij een ontslagprocedure van een niet-integere medewerker. Een deskundige buitenstaander is juist dan immers gewenst. Let wel: Recht en Raat is geen recherchebureau. Wel kan worden onderzocht of de manier waarop u of een bureau dat u hebt ingeschakeld volgens de regels, waaronder privacyregels, ambtenarenrecht en de Algemene wet bestuursrecht, heeft gehandeld.

Mr. dr. Caroline Raat heeft veel wetenschappelijke en populaire publicaties over integriteit op haar naam staan. Onder meer is zij lid van de raad van experts van Transparency International. Zij heeft belangrijk empirisch onderzoek gedaan naar het gebruik van macht. Haar manier van interviewen is bij uitstek geschikt om integriteitsproblemen boven tafel te krijgen. Ook heeft zij praktische ervaring met integriteitszorg. Recht en Raat geeft een gedegen analyse van uw organisatie en uw medewerkers en adviseert u over het verbeteren van procedures, maar ook over de organisatiecultuur en de houding van uw medewerkers. 

  Neem contact op met Recht en Raat