0649 897 981 

Recht en Raat Onderzoek, Opleiding en Advies

 

home

contact

tarieven

Voorwaarden

Over Recht en Raat

Publicaties

 

 

 

Informatie aan burgers

Iedere burger wordt geacht de wet te kennen. Dit ouderwetse adagium wordt soms nog door overheden gebruikt als argument als zij de burger aanspreken op gedrag dat volgens de regels, bijvoorbeeld de APV, verboden is. Handhavingsambtenaren krijgen vaak van de burger te horen dat hij niet eens wist dat er regels waren voor het houden van een straatbarbecue. Ook merken medewerkers van overheden dat burgers niet goed weten wat hen te wachten staat als zij een bezwaarschrift of een klacht indienen. In procedures over bijvoorbeeld bestemmingsplannen blijkt dat burgers niet goed weten wat er gaat gebeuren. Juridisch correcte, begrijpelijke informatie voor de burger is niet alleen nuttig om problemen voor de organisatie te voorkomen, maar is ook een belangrijk onderdeel van goed bestuur. Dit begint bij geschreven informatie, in brochures en op uw website. 

Mr. dr. Caroline Raat staat bekend om haar heldere en aansprekende schrijfstijl. Zij heeft ervaring met publiceren op wetenschappelijk en populair niveau. Ook heeft zij veel voorlichtingsmateriaal voor burgers geschreven. U kunt haar inschakelen voor het maken van juridische informatie voor burgers of voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld over:

  • Nieuw beleid, bijvoorbeeld nieuw horecabeleid;
  • Uitleg van regels, bijvoorbeeld over hoe vergunningen moeten worden aangevraagd;
  • Bezwaar- en beroepsprocedures.

 Neem contact op met Recht en Raat