Monthly Archives: april 2019

Huis voor klokkenluiders, maak transparant beleid

Caroline Raat/ april 19, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

Naar een ‘misstandenwijzer’ Dat de Wet Huis voor klokkenluiders (WHvk) en de huidige inrichting van het Huis problematisch is, is geen nieuws meer. Dat is erg, want op die manier wordt het onderzoek naar gemelde misstanden en advies aan melders bemoeilijkt. Onderzoek naar misstanden kan binnen de huidige wet echter wel, als de wettelijke regels worden ingevuld met ‘beleidsregels’. Het Huis is daar, als zelfstandig bestuursorgaan, toe bevoegd. Een beleidsregel (gebaseerd op art. 1:3, vierde lid en titel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht) kan helpen om vage wettelijke termen nader in te vullen – en daarvan zijn er nogal wat in de WHvk – en te beschrijven hoe bepaalde bevoegdheden zullen worden ingezet. Daaraan bindt het bestuursorgaan zichzelf en dat is goed voor de duidelijkheid en rechtszekerheid van de burger. Het zal ook helpen om de huidige wet te evalueren en mogelijke verbeteringen door te voeren; immers bij het opstellen ervan zullen automatisch leemtes en onduidelijkheden naar voren komen.   De beleidsregels zouden in een open proces, via échte (inter)actieve burgerparticipatie (geen ‘internetconsultatie’ over al bedachte regels dus) kunnen worden ontwikkeld. De legitimiteit van het Huis zal daarmee toenemen. In dit blog ben ik zo vrij om alvast een globale voorzet te geven. Beleidsregel misstand en maatschappelijk belang Art. 1, aanhef en onder

Read More