Monthly Archives: april 2019

Huis voor klokkenluiders, maak transparant beleid

Caroline Raat/ april 19, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

Naar een ‘misstandenwijzer’ Dat de Wet Huis voor klokkenluiders (WHvk) en de huidige inrichting van het Huis problematisch is, is geen nieuws meer. Dat is erg, want op die manier wordt het onderzoek naar gemelde misstanden en advies aan melders bemoeilijkt. Onderzoek naar misstanden kan binnen de huidige wet echter wel, als de wettelijke regels worden ingevuld met ‘beleidsregels’. Het

Read More