Recht en Raat is het bedrijf van mr. dr. Caroline Raat. Zij is onafhankelijk onderzoeker Open Government, een gerenommeerde internationale organisatie waar Nederland lid van is. Verder is zij auteur, redacteur en annotator voor o.m. Kluwer en Sdu. Onder de handelsnaam Recht en Raat verzorgt Caroline Raat onder meer cursussen op het gebied van de Wob, de AVG, het bestuursprocesrecht en de Wet Bibob.

Caroline Raat is Geregistreerd Docent