logo Caroline Raat

Recht en Raat is het bedrijf van mr. dr. Caroline Raat. Zij is onafhankelijk onderzoeker, onder meer op het gebied van Open Overheid voor een gerenommeerde internationale organisatie waar Nederland lid van is. Ook doet zijn onder meer integriteitsonderzoek bij de overheid en schreef diverse onderzoeksrapporten over staats- en bestuursrechtelijke onderwerpen. Verder is zij auteur, redacteur en annotator voor o.m. Kluwer en Sdu. Onder de handelsnaam Recht en Raat verzorgt Caroline Raat onder meer opleidingen op het gebied van de Wob, de AVG, Staatsrecht, het bestuursprocesrecht en de Wet Bibob.

Op 19 november verscheen Caroline Raat’s Gids Openbaarheid van bestuur in de winkel.

 Haar artikel is genomineerd voor de Magna Charta Publieksprijs 2019.

Caroline Raat is Geregistreerd Docent.  Lees een aantal wetenschappelijke publicaties.

Laatste blogs

Artikel over recht en integriteit als functioneel rechtsgebied

Artikel over Wet Huis voor klokkenluiders op Beroepseer.nl

Bejegeningsonderzoek door het Huis: doorkruising van de rechtspraak?

Huis voor Klokkenluiders: maak transparant beleid

Wobmisbruik of niet?

Share this Page